Japanese Skin Cancer Society

  • Japanese
  • English

Past Meetings

Year City President
1 1985 Tokyo Taro Kawamura
2 1986 Kanazawa Takae Hirone
3 1987 Kumamoto Tatsuyoshi Arao
4 1988 Gifu Shunji Mori
5 1989 Omiya Shigeo Ikeda
6 1990 Niigata Yashio Sato
7 1991 Kobe Yutaka Mishima
8 1992 Sapporo Makoto Takahashi
9 1993 Matsuyama Yoshiharu Miki
10 1994 Tokyo Takafumi Morishima
11 1995 Miyazaki Shohei Inoue
12 1996 Matsumoto Toshiaki Saida
13 1997 Izumisano Narihiro Matsunaka
14 1998 Yokohama Hiroshi Nakajima
15 1999 Kagoshima Tamotsu Kanzaki
16 2000 Aasahikawa Hajime Iizuka
17 2001 Tokyo Kuniaki Ohara
18 2002 Yonago Motoyuki Mihara
19 2003 Sapporo Koichi Jimbow
20 2004 Kumamoto Tomomichi Ono
21 2005 Tsukuba Fujio Otsuka
22 2006 Kyoto Masahiro Takigawa
23 2007 Niigata Masaaki Ito
24 2008 Gifu Yasuo Kitajima
25 2009 Okayama Keiji Iwatsuki
26 2010 Tokyo Tetsuya Tsuchida
27 2011 Tokyo Shinichi Watanabe
28 2012 Sapporo Yuhei Yamamoto
29 2013 Kofu Shinji Shimada
30 2014 Tokyo Naoya Yamazaki
31 2015 Osaka Hiroyuki Okamoto
Copyright © Japanese Skin Cancer Society All rights reserved.